Nelze Vám email odeslat, nebo máte pocit, že Vám email nedorazil? Zkontrolujte nejprve schránku přes náš webmail na adrese webmail.4ws.cz Pokud je v ní vše v pořádku, problém bude na straně Vašeho poštovního klienta.

Pro ověření zda zpráva byla doručena na naše mail servery a pokud ano, proč nebyla doručena adresátovi, potřebujeme znát minimálně:

  • email adresu odesílatele (From)
  • email adresu adresáta (To)
  • datum a čas odeslání