V administraci v sekci Katalog klikněte na Produkty

V levém horním rohu klikněte na dropdown Filtrovat podle kategorií

Vyberte kategorii, ve které chcete řadit produkty (v našem případě budeme řadit Příslušenství)

Po obnovení stránky uvidíte, že máte zobrazenou zvolenou kategorii a vy výpisu produktů se objeví nový sloupec Pozice s číslem, které označuje pozici produktu v dané kategorii.

Pro manuální řazení produktů klikněte na tlačítko, které se nachází v záhlaví tabulky pod nadpisem Pozice. V některých verzích Prestashopu, jako například v naší ukázkové, je tlačítko pojmenované Objednat znovu. Jedná se o chybu překladu, tlačítko je v anglické verzi pojmenované Reorder a v oficiální české lokalizaci je bohužel přeložené doslova bez ohledu na kontext.

Po kliknutí na tlačítko se ve sloupci pozice u jednotlivých čísel zobrazí šipky, které označují, že nyní můžete produkty manuálně řadit. Řazení funguje na principu drag&drop. Stačí tedy kliknout na řádek produktu (doporučujeme kliknout přímo na číslo, které označuje aktuální pozici produktu) a držet stisknuté levé tlačítko myši a produkt přetáhnout na novou pozici. U produktů, které jste takto přemístili bude číslo pozice svítit červeně.

Po přemístění produktů klikněte na tlačítko Uložit & obnovit

Hotovo. Produkty budou nyní v obchodě seřazeny dle toho, jak je máte seřazené v administraci.