Svět internetu se neustále mění, může za to nejen technologický pokrok, ale i preference uživatelů. Na toto je potřeba brát ohled při tvorbě webových stránek. Web, který byl ještě před několika lety podle nejmodernějších trendů, může v dnešních dnech už v některých věcech zaostávat. To je důvod, proč mnoho lidí své stránky neustále inovuje. Představíme vám jedny z nejaktuálnějších trendů, které budou dominovat v roce 2024 a dál.

1 Interaktivní prvky

Interaktivní funkce na webových stránkách přesahují pouhou estetiku, zlepšují funkčnost a použitelnost, usnadňují uživatelům navigaci po stránkách a interakci s jejich obsahem. Ať už se jedná o dynamické prezentace produktů, interaktivní vyprávění příběhů nebo efektní vizualizace dat, interaktivní prvky uživatele zaujmou, udrží je déle na stránce a zvyšují tak množství žádaných akcí na webu provedených uživatelem (konverzí).

2 Vyprávění příběhů

V rychle se rozvíjejícím digitálním prostředí nabízí storytelling (vyprávění příběhů) mocný prostředek, jak zaujmout návštěvníky, zprostředkovat identitu značky a navázat s nimi emocionální spojení.
S příchodem nového roku můžeme očekávat, že stále více značek vetká své jedinečné příběhy do struktury svých webových stránek a bude sdílet svou historii, hodnoty a poslání lidštějším a poutavějším způsobem. Vyprávění příběhů také slouží jako cenný nástroj pro vedení uživatelů složitými procesy, zjednodušuje informace a činí data dostupnějšími a stravitelnějšími.

V roce 2024 nejsou trendy webdesignu jen o estetice a funkčnosti, jde o vytvoření emocionální cesty, která rezonuje s uživateli, posiluje loajalitu ke značce a pomáhá se firmě odlišit v přeplněném online prostředí.

Umíme jak webové stránky, tak i e-shopy. Už jste viděli naše poslední přírůstky? Podívejte se na ně v našich referencích.

3 Umělá inteligence a strojové učení

Umělá inteligence (AI) a strojové učení způsobí revoluci ve webdesignu a zahájí novou éru inteligentních a personalizovaných online zážitků. Tyto technologie umožňují podnikům porozumět svým uživatelům na hlubší úrovni pomocí analýzy dat, předvídání chování a poskytování přizpůsobeného obsahu v reálném čase. Algoritmy strojového učení se mohou přizpůsobit uživatelským preferencím, díky čemuž jsou webové stránky intuitivnější a zaměřené na uživatele, čímž se v konečném důsledku zlepšují míry zapojení a konverze.

Může se jednat například o chatboty poskytující okamžitou zákaznickou podporu nebo o doporučovací nástroje, které navrhují produkty nebo obsah uživateli na míru. Využívání prvků řízených umělou inteligencí začíná být nezbytné, pokud je našim cílem to, aby byla cesta každého uživatele webu jedinečná a optimalizovaná.

Umělá inteligence a strojové učení navíc zvyšují výkon a zabezpečení webových stránek. Mohou detekovat bezpečnostní hrozby a reagovat na ně, což poskytuje další vrstvu ochrany proti kybernetickým útokům.

Tyto technologie také umožňují pokročilou analýzu dat, jenž může firmám pomoci získat cenné poznatky o chování uživatelů, demografických údajích a trendech, které mohou být základem pro další inovace webových stránekmarketingových strategií.

4 Personalizace

Není žádným překvapením, že personalizace bude hlavním trendem webového designu i v roce 2024. Uživatelé si totiž na obsah přizpůsobený přímo pro ně rychle zvykli a i nadále ho vyžadují.

Firmy si uvědomují, že univerzální přístupy již v konkurenčním digitálním prostředí nestačí, a přijímají personalizaci, aby návštěvníkům svých webových stránek poskytovaly relevantnější a smysluplnější zkušenosti. Implementujte algoritmy, které analyzují chování uživatelů, historii jejich nákupů a jejich preference, abyste navrhli produkty nebo služby, kterými se vašim zákazníkům trefíte do vkusu. To povzbudí uživatele, aby prozkoumali více nabídek a zvýšila se tak pravděpodobnost konverzí. Personalizovat můžete taktéž pouze v čistě vizuálním směru –⁠ vytvářejte uživatelská rozhraní, která se přizpůsobí individuálním preferencím, jako je velikost písma, barevná schémata a rozvržení obsahu.

5 Nostalgie

V hudbě, filmu a módě došlo ke znatelnému oživení prvky z předchozích desetiletí a tato nostalgická vlna, která se valí napříč populární kulturou, také vydláždila cestu k přehodnocení designových trendů.

Tento trend přesahuje pouhou estetiku, jde o vytváření webových zážitků, které vyvolávají pocit známosti a pohodlí a zároveň hladce integrují moderní funkce. Podniky stále více vkládají na své webové stránky prvky minulých desetiletí, jako jsou retro barevné palety, vintage typografie a dokonce i uživatelská rozhraní inspirovaná arkádovými hrami z devadesátek. Nostalgie ve webovém designu pro rok 2024 v podstatě představuje záměrnou směs starého a nového a ukazuje, jak lze minulost přetvořit a vytvořit nové, podmanivé a nezapomenutelné digitální zážitky. Je důležité si uvědomit, že tento trend je často nejlepší používat střídmě, jako je konkrétní vstupní stránka nebo tematický interaktivní obsah.

6 Mikrointerakce

Mikrointerakce se v posledních letech objevily jako jeden z nejvýraznějších trendů v oblasti webdesignu, a to bude pokračovat i v roce 2024. Jak již název napovídá, mikrointerakce jsou malé interaktivní designové prvky, které zapojují uživatele tím, že reagují na jejich akce v reálném čase, a díky tomu jsou webové stránky více dynamické a intuitivní. Mikrointerakce mohou mít různé formy, jako jsou animovaná tlačítka, ukazatele průběhu (např. při vyplňování formuláře) a haptická zpětná vazba, která uživatelům poskytuje okamžité vizuální nebo hmatové podněty, které je provádějí jejich digitální cestou.

Začlenění mikrointerakcí do webového designu je o zlepšení použitelnosti webových stránek a vytvoření pocitu odezvy. Ať už se jedná o jemný efekt najetí kurzorem, který označuje prvek, na který lze kliknout, nebo jemnou změnu, která potvrzuje úspěšnou akci (např. srdíčko se vyplní červeně, když se uživatelům „líbí“ příspěvek), tyto prvky designu výrazně přispívají k tomu, aby se uživatelé cítili více zapojeni a nabyli dojmu, že mají kontrolu nad svou akcí.

7 Hlasové uživatelské rozhraní (VUI)

Hlasové uživatelské rozhraní (VUI) je připraveno stát se jedním z nejdůležitějších trendů webdesignu pro rok 2024, protože mění způsob, jakým uživatelé každodenně interagují s webovými stránkami. S rozšířeným přijetím hlasově aktivovaných zařízení, jako jsou chytré reproduktory a virtuální asistenti, se uživatelé stále více obracejí k navigaci digitálním světem k hlasovým příkazům.

Pokud budou chtít webdesignéři v roce 2024 jít s dobou, budou muset tomuto trendu vyhovět a integrovat hlasové vyhledávání, hlasové příkazy a konverzační rozhraní do svých strategií webdesignu. To znamená optimalizovat webové stránky pro hlasové dotazy, poskytovat mluvené odpovědi a dokonce nabízet hlasovou navigaci. VUI mají také potenciál zlepšit přístupnost pro uživatele se zdravotním postižením a poskytnout komplexní online zážitek. Vzhledem k tomu, že VUI v roce 2024 stále nabývá na významu, webové stránky, které tuto technologii využívají, jsou připraveny nabízet všestrannější, uživatelsky přívětivější a poutavější interakce, a tím připravit půdu pro budoucnost digitálního designu a uživatelského rozhraní.