V prvním dílu článku Seznámení s PPC reklamou 1. část – základní pojmy a typy reklamy jsme přiblížili několik důležitých základních pojmů a vyjasnili si základní dva typy PPC reklamy – reklamu ve vyhledávání a reklamu v obsahové síti. Nyní se již můžeme podívat na konkrétní princip fungování PPC reklamy, její výhody a jak vám může pomoct v podnikání.

Ilustrační graf pro článek o fungování a výhodách PPC kampaní

Jak PPC reklama ve vyhledávání funguje?

Zda se právě váš reklamní inzerát objeví na zadané klíčové slovo ve vyhledávači závisí jednak na výši nabídky, kolik jste ochotni maximálně zaplatit za jeden proklik a jednak na kvalitě vašeho webu a reklamního inzerátu, které jsou ohodnoceny určitým skóre, tzv. skóre kvality.

Při každém zadaní vyhledávání jakýmkoliv uživatelem probíhá aukce reklamy, která se okamžitě vyhodnotí. Pokud někdo vyhledá klíčové slovo, u kterého máte nastaveno, aby se zobrazila vaše reklama, bude se aukce účastnit i váš PPC reklamní inzerát. Na základě aukce vyhledávač vyhodnotí, zda se vaše reklama zobrazí a pokud ano, zda bude zobrazena v horní nebo spodní části webu, případně na dalších stránkách výsledků vyhledávání. Výsledek aukce závisí právě na výši maximální nabídky za klíčové slovo a na skóre kvality.

Podívejte se na konkrétní případovou studii.

Maximální nabídka za klíčové slovo

Maximální nabídka za klíčové slovo představuje maximální cenu v Kč, kterou jste ochotni zaplatit za jedno kliknutí na reklamu. Cena za jedno kliknutí se může pohybovat od několika haléřů až po desítky korun. Vždy záleží především na konkurenci, tedy kolik inzerentů má v danou chvíli nastavenou reklamu na zvolené klíčové slovo.

Skóre kvality

Mezi hlavní faktory skóre kvality patří relevance reklamy, kvalita webu a očekávaná míra prokliku. V praxi je potřeba, aby reklamní inzerát co nejvíce a nejrelevantněji odpovídal obsahu webové stránky na kterou odkazuje. Zároveň musí být cílový web dostatečně kvalitní, tzn. že musí být technicky vyladěn, mít výborné zobrazování na všech zařízeních (responziva), rychlé načítání stránek a musí mít vyladěné i další detaily jako správně nastavené titulky, URL apod. Silnou roli představuje i očekávaná míra prokliku, která je vyhodnocována postupně podle toho, jak je reklama pro uživatele zajímavá a také jak známý je produkt a značka daného webu.

Již zavedené a známé weby mají proto drobnou výhodu ve vyšším skóre kvality. Stejně tak lze ale zvýšit skóre kvality perfektní webovou stránkou a kvalitním reklamním inzerátem. Čím vyšší dosáhnete skóre kvality, tím méně můžete platit za jedno kliknutí na reklamu. Naopak se špatným skóre kvality je potřeba navýšit maximální nabídku za klíčové slovo a jedno kliknutí na reklamu bude dražší.

Proto se vyplatí využít služeb digitální agentury, která se postará o kvalitní reklamu, ví, na jaká klíčová slova se vyplatí inzerovat, dokáže celý proces zefektivnit a snížit cenu za kliknutí na reklamu na minimum. 4Works navíc nabízí kompletní služby a můžeme proto maximálně vylepšit váš web a připravit ho i po stránce skóre kvality. Weby, které realizujeme, jsou z tohoto pohledu skvěle připraveny.

Ilustrace propočtů výhodnosti PPC reklamní kampaně ve vyhledávání

Výhody PPC reklamy

Nyní již máme základní představu, na jakém principu PPC reklama funguje, a proto je vhodné shrnout si výhody, které přináší. Největší výhoda PPC reklamy plyne již ze samotného názvu a podstaty, tedy že náklady na PPC reklamu přicházejí teprve tehdy, až internetový uživatel na reklamu klikne a přesune se na váš web. Na rozdíl od jiných typů reklamy a marketingové komunikace přesně víte kolik peněz mělo jaký efekt, respektive kolik nových uživatelů navštívilo váš web a za jaké náklady nebo kolik přinesli nových objednávek. Vše je přesně měřitelné a snadno si můžete spočítat, zda se Vám PPC reklama vyplácí nebo ne. Zároveň PPC reklama představuje nejlevnější typ reklamy, která je rovněž jednou z nejúčinnějších, jelikož internetové vyhledávače využívá téměř každý a díky klíčovým slovům získáte nové návštěvníky, kteří již projevili o zaměření vašeho webu či produktu zájem. Existuje proto poměrně vysoká pravděpodobnost, že bude dosaženo konverze.

Neméně cennou výhodou je flexibilita PPC reklamy. PPC kampaň můžete kdykoliv okamžitě zapnout, okamžitě vypnout, dělat rychlé změny, úpravy i nápravy podle aktuálních dat, které vidíte v reálném čase. Je možné na cokoliv velmi pružně reagovat a jedná se proto o nejpružnější typ reklamy vůbec.

Výhodou jsou i široké možnosti cílení ať už na určitou lokaci (stát, město, vzdálenost od vašeho podniku do x km apod.), ale i na zájmy, věk, pohlaví, příjmy. Jak již bylo zmíněno v prvním díle článku, velká výhoda spočívá v pozitivním vnímání PPC reklamy ze strany internetových uživatelů.

Kdy se mi investice do PPC kampaně vyplatí?

Díky svým výhodám se PPC reklama ve vyhledávání vyplatí ve většině odvětví. Existují ale samozřejmě i služby a produkty u kterých není PPC reklama ve vyhledávání vhodná. Jedná se o produkty, u kterých zatím neexistuje žádná poptávka, tedy produkty, které ještě nikdo nezná a tím pádem ani nic podobného nevyhledává. V takovém případě je ale možné využít PPC reklamu v obsahové síti se zaměřením na co největší zobrazení reklamy a tím je možné začít budovat povědomí o produktu.

PPC reklamu nelze využít u nebezpečných produktů a služeb a pro nepoctivé a neuctivé produkty a služby.

Proč využít služeb digitální agentury

Cílem digitální agentury je, aby dostala vaše reklamy vy výsledcích vyhledávání co nejvýše za co nejméně peněz. Každé odvětví má ale svá specifika a velmi záleží na konkurenci. Digitální agentura provede analýzu klíčových slov vašeho webu i analýzu konkurence a s využitím mnoha zkušeností dokáže vytvořit kvalitní reklamy a navrhnout optimální sadu klíčových slov. Samotný princip PPC reklamy je poměrně jednoduchý, ovšem pro opravdovou efektivitu a optimalizaci vyžaduje rozsáhlejší znalosti a zkušenosti z oboru a proto si najímají služby digitálních agentur i velké společnosti a e-shopy nebo reklamní agentury specializující se na jiné druhy reklamy. S digitální agenturou dosáhne vaše PPC kampaň lepších výsledků za méně peněz a navíc vám ušetří drahocenný čas, který můžete věnovat na jiné prostředky.

4Works vám nabízí založení a dostupnou správu PPC kampaní a maximálně pro vás využije tento velice výhodný typ reklamy. S 4Works získáte nejen následující výhody:

  • Každému klientovi se věnujeme jednotlivě a PPC kampaň nastavujeme přímo na míru

  • Profesionální přístup – naši specialisté disponují certifikáty na správu PPC kampaní přímo od Google

  • Můžeme zužitkovat technické znalosti z tvorby webů a e-shopů k zdokonalení webu a získání lepšího skóre kvality

  • Disponujeme konkrétními výsledky a spokojenými klienty, kterým správa PPC zvedla prokazatelně zisky

  • Součástí služeb je přehledný a pravidelný reporting dosažených výsledků

Oslovte efektivně Vaši cílovou skupinu za pomoci PPC kampaně!

Kontaktujte nás a domluvíme se na návrhu kampaně.