Kontaktoval nás prodejce palivového dřeva, který chtěl poradit s využitím internetu pro podporu podnikání. Zvýšení zisku chtěl dosáhnout v co nejkratší době. Vzhledem k tomu že začíná sezóna jsme zvolili rychlé řešení – vytvoření tzv. landing page (obdoba letáku pro internetové prostředí) – webová stránka s nejdůležitějším informacemi, ceníkem, kontakty a objednávkovým formulářem. Abychom rychle dostali cílené návštěvníky na tuto stránku, spustili jsme PPC kampaň v rámci vyhledávání Google. Na nový web jsme tak hned přiváděli návštěvníky, kteří hledali prodej palivového a štípaného dříví.

Co bylo cílem kampaně?

  • Vytvoření nového, přehledného webu s jasnou navigací, který návštěvníka povede k nákupu dřeva.

  • Zvýšení prodeje palivového dřeva a stavebního řeziva

  • Zisk kontaktů na uživatele hledající výrazy jako “prodej palivového dřeva, prodej dřeva, štípané dřevoatp.” (emaily, telefonní čísla)

  • Nastavení dlouhodobě výnosné PPC kampaně.

Jak probíhala PPC kampaň?

Cena za jednoho návštěvníka se v průměru pohybovala okolo 4 Kč. Konverze nového webu (vyplnění kontaktního formuláře, či hovor zadavateli) byla 1,8 % –  průměrně tedy projevili zájem cca 2 návštěvníci ze 100. Vyčíslit hrubý příjem u nekonzistentní ceny za produkt, lze jen velice obtížně, pro kalkulaci návratnosti nám však klient sdělil dlouhodobou průměrnou hodnotu objednávky 5 500 Kč.

Prodej dřeva díky Landing Page a správně nastavené PPC kampani

Jaké jsou výsledky za 1 měsíc kampaně?

Investice do PPC 5 000 Kč
Počet přivedených návštěvníků 925
Počet konverzí 17
Reálný počet objednávek (dle informací klienta) 9
Průměrná hodnota objednávky (dle informací klienta) 5 500 Kč
Hrubý příjem 49 500 Kč

Sezóna pro klienta teprve začíná, avšak již teď se kampaň setkala s úspěchem a pokračuje dlouhodobě.

Chcete také plán internetové reklamy?

Rádi Vám ho ZDARMA sestavíme a pomůžeme zrealizovat.