Nová pravidla začnou platit od 6. ledna 2023! 
Dne 7. prosince 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přinese několik změn. Pojďme se podívat, na co se e-shopy musí připravit, jaká pravidla se budou měnit – co nás čeká a nemine?

novela zákona

Počítání slev

Nová pravidla jsou stanovena pro uvádění slev – jako procenta z původní ceny. Ta budou platit nejenom v internetových, ale i kamenných obchodech.

Novela říká, že u jakékoli slevy, tedy u jakékoli původní (přeškrtnuté) ceny, musí obchodník zákazníkům uvést nejnižší cenu, za kterou stejný výrobek prodával v posledních aspoň 30 dnech před zlevněním. Případně musí napsat nejnižší cenu od začátku prodeje, když výrobek má v nabídce méně než 30 dnů.

Novela také myslím na postupné zvyšování. Pokud obchodník slevu postupně zvyšuje (bez přerušení), musí uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek prodával v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy.

Pravidlo nebude platit pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze nebo mají krátkou dobou spotřeby (expiraci) – tedy potraviny.

Recenze od zákazníků

Mnoho lidí se při výběru zboží kouká na hodnocení od jiných zákazníků. Bohužel, jak všichni víme, ne všechny recenze jsou pravé. Podle nových pravidel bude muset obchodník doložit, jak zajišťuje jejich pravost. Otázkou je, jak bude pravost recenzí prokazována. Zákon totiž říká jen to, že by se pravost ověřovat měla, avšak podrobnější návod na to, co bude dostatečné, však chybí.

Majitelům e-shopů, kteří nebudou hlídat pravost recenzí, mohou hrozit sankce, a to až ve výši 5 milionu korun.

Jedním ze způsobů, jak se pravost dá prokázat je, že recenze budou moci udělovat pouze zákazníci se zřízeným uživatelským účtem, kdy recenze se pak naváže na konkrétní e-mailovou adresu a konkrétní zakoupený produkt. U takových recenzí se dá předpokládat, že zákazník uděluje hodnocení na základě vlastní zkušenosti.

Přihazování zboží do košíku – předem zaškrtnutá políčka

Skončit mají i triky s přihazováním položek do nákupního košíku, které si zákazník sám aktivně neobjednal. Zákaz spočívá v používání tzv. předem zaškrtnutých políček.
Spotřebitel si chce například objednat pouze daný produkt a obchodník mu do košíku přihodí např. baterie pro daný produkt nebo prodlouženou záruku. Výjimkou jsou bezplatné dárky či bonusy.

V zákoně stojí:

„Podnikatel nesmí požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě před uzavřením smlouvy výslovný souhlas. Z předem připraveného nastavení, které by spotřebitel musel odmítnout, nelze výslovný souhlas dovodit.“

Změna záruční doby

Provozovatel by měl být schopen reklamaci řešit v jakékoliv provozovně, sídle podnikání nebo online či po telefonu (na dálku). Všechny tyto typy reklamací jsou ze strany spotřebitele povoleny. V tuto chvíli není vhodné si sjednávat virtuální sídla nebo mít sídlo v místě bydliště (pokud není možnost vyřídit reklamaci).

Doba, kdy je zákazník v právu reklamovat zboží, se prodlužuje z půl roka na jeden rok. Pokud zákazník v průběhu prvního roku od zakoupení zboží podá reklamaci, bude muset prodávající prokázat, že vada zboží vznikla v důsledku jednání zákazníka, nebo že zboží vadu nemá. V opačném případě se předpokládá, že vada byla již v okomžiku dodání a jde reklamace za prodávajícím (e-shopem)

„jakýkoliv nesoulad, který se projeví v průběhu jednoho roku od okamžiku dodání zboží, považuje za nesoulad, který existoval v okamžiku dodání zboží, pokud není prokázán opak.“

Pokud nebudou respektovány reklamační podmínky, hrozí pokuta od ČOI až do výše 3 milionu korun.

Vrácení použitého zboží

Spotřebitelé často zneužívají podmínky týkající se odstoupení od smlouvy. Koupí si zboží na krátkou dobu, aby ho využili a následně odstoupí od smlouvy. Příkladem může být např. koupě foťáku na dovolenou a následně po dovolený spotřebitel zboží vrací zpět.
Dosud spotřebitel nemusel hradit náklady, které vznikly z důvodu běžného užívání. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které

„vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“.

K tomu ale v praxi dojde málokdy. Nově bude spotřebitel odpovídat i za snížení hodnoty zboží, které

“vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží“

Spotřebitel tedy může odstoupit od smlouvy, ale obchodník mu bude moct vrátit méně peněz kvůli opotřebení. Postavení obchodníků se tedy v tomto ohledu zlepšilo.

Lhůta pro dodání zboží

Zpřesňují se lhůty pro dodání zboží. Novela říká, že každý prodejce musí uvést čas, ve kterém se zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu.

„Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.“

Prodejce se zavazuje dodat zboží ve sjednaném čase. Ten může být i kratší než 30 dnů. Obě strany se mohou ale předem domluvit i na pozdějším dodání než je stanovených 30 dnů. V případě zpoždění může spotřebitel od smlouvy odstoupit. V odůvodněných případech si ale prodejce může zažádat o prodloužení doby dodání.

Personalizace cen

V různých okamžicích se někdy zobrazuje pokaždé jiná cena. Některé e-shopy ukazují zákazníkům odlišnou cenu třeba podle toho, odkud k nim přišel (přímo, přes srovnávače…) nebo třeba podle toho, zda je daný člověk na e-shopu registrovaný (věrnostní sleva). Například Booking.com upravuje automaticky cenu dle toho jak a jak často si nabídku prohlížíte.
Pokud prodejce „přizpůsobuje cenu osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování,“ musí ho o tom informovat. Aby si kupující mohl uvědomit riziko navýšení ceny.

Ustanovení by ideálně mělo vypadat nějak takto: „Informujeme Vás, že cena zboží je přizpůsobována na základě automatizovaného rozhodování a sestavování profilu chování spotřebitelů. Cena je určena podle toho, jaké zboží si v našem e-shopu prohlížíte, či kolikrát jste již konkrétní zboží v e-shopu prohlédli.“

Tlačítko pro dokončení objednávky

Používáte tlačítko s názvem „objednat“ nebo třeba „koupit“? Takové tlačítko je dle novely nedostačující.

Nově bude muset tlačítko v posledním kroku nákupního procesu mít text, který jasně říká, že při kliknutí se zákazník zavazuje k objednávce a k zaplacení zboží. Tlačítko musí být poslední krok v objednávkovém procesu, před tímto tlačítkem může obchodník shrnout konečnou cenu objednávky, zvolenou dopravu a upozornit na obchodní podmínky.

Tlačítko může mít například podobu „Objednávka zavazující k platbě“ . Dále se musí e‑shopaři ujistit, že tlačítko bude sloužit jako poslední krok při nákupním procesu. Předtím také nezapomeňte shrnout konečnou cenu včetně dopravy a balného a upozornit na obchodní podmínky.

Pokud majitelé e-shopů tyto podmínky nesplní, může se stát, že smlouva nebude platně uzavřena.

Obchodní podmínky

Pokud máte za zákazníky spotřebitele, vaše e‑shopové podmínky by měly obsahovat:

 • Vaše označení – takové, které máte zapsané obchodním/​živnostenském rejstříku, včetně IČ, sídla a údaje o zápisu.

 • Údaje o podnikateli (kontakt, email, telefon, adresa provozovny).

 • Způsob uzavření smlouvy.

 • Platba (platební podmínky) a parametry dopravy.

 • Jak může zákazník reklamovat zboží a reklamační řád.

 • Způsoby odstoupení od smlouvy.

 • Informace o mimosoudním řešení sporu prostřednictvím ČOI.

 • Informace o EET (při přijímání hotovosti).

 • Vzor odstoupení od kupní smlouvy.

 • V případě, že prodáváte digitální obsah, bude potřeba doplnit informace o tom, jestli službu poskytnete jednorázově, opakovaně a jestli je budete pravidelně aktualizovat.

 • Pokud nestíháte lhůtu dodání zboží do 30 dnů, musíte to dát zákazníkovi vědět na e‑shopu jasným způsobem tak, aby bylo patrné, že s tím nakupující souhlasil.

 • Pokud dodáváte službu prostřednictvím software, bude zapotřebí zmínit technické požadavky, které spotřebitel k užívání služby potřebuje a jakým způsobem mu službu dodáte.

Změna v DPH při prodeji zboží na dálku

Změny se týkají veškeré distribuce do zahraniční v rámci EU.

Zúžují se podmínky pro odvádění DPH podle tuzemských pravidel při prodeji do jiného členského státu EU. Výjimku můžete využít, pokud máte sídlo pouze v České republice, celková hodnota plnění do všech členských států za 1 rok nesmí přesáhnout částky 10 000 EUR, do hodnoty plnění se nyní počítá zboží prodané na dálku a digitální služby.

V případě nesplnění podmínky se musíte registrovat jako plátci DPH ve státě, kde prodáváte, nebo se můžete registrovat ve zvláštním režimu OSS (režim jednoho správního místa).

Po skončení zdaňovacího období, které končí po kalendářním čtvrtletí, je nutné následující měsíc vždy podat daňové přiznání i v případě, že jste za toto období nic nedodali do zahraničí.

V případě nedodržení podmínek vám hrozí penále ve výši 20 %, úrok z prodlení (aktuálně kolem 8 % p.a.) a navíc sankce v členském státě, ve kterém zboží prodáváte.

Návod k použití

Daná jsou také nová pravidla pro návody k použití. Ty již nemusí být pouze písemně. V papírové podobě musí být návod poskytován jen na vyžádání spotřebitele. E-shop může poskytovat oficiálně i videonávody nebo návod poskytnout na některém nosiči dat (USB, skrz e-mail, apod.). Avšak pozor, nebude možné poskytovat návody pouze skrz odkaz na internetové stránky – musí být vždy možnost si digitální kopii stáhnout a uložit.

Uzavírání telefonických smluv

Dochází i ke zpřísnění uzavírání telefonických smluv. K uzavření smlouvy přes telefon bude nově vždy nutné písemné potvrzení ze strany spotřebitele. Prodávající je povinen poslat nabídku spotřebiteli v písemné podobě a to např. elektronicky emailem nebo dopisem. K platně uzavřené smlouvě je pak potřeba,  aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem papírového vyhotovení, nebo jakýmkoliv i neformálním elektronickým způsobem (např. email, SMS). Smlouva začne platit poté, co je podnikateli doručeno přijetí nabídky ze strany spotřebitele.