KPI se používají k vyhodnocování kampaní v online marketingu. Tato zkratka se nejčastěji překládá jako klíčové ukazatele výkonnosti.

Tyto parametry nám podávají informace, které nám z většiny vygenerují kampaně a pomocí kterých vymýšlíme nové a efektivní strategie, které nám pomůžou k uskutečnění předem stanovených marketingových cílů.

U e-shopů hlavním KPI bude například hodnota objednávek, počet objednávek či míra opuštění nákupního košíku.

Hlavní měřitelné KPI najdete v rozhraní Google Analytics, popřípadě PPC systémech jako je Google Adwords nebo Sklik.