Jedinečný název pro jednotlivé adresy pracovních stanic zapojených v síti. Rozlišují se tři úrovně. 1. řádu TLD (Top Level Domains) – tj. domény na nejvyšším stupni ve stromové struktuře DNS. Dělí se na národní domény (cz, sk, pl) a na generické domény (com, edu, gov). 2. řádu SLD (Second Level Domains) – tj. domény ve druhé části názvu domény např.: www.posunemevasvys.cz . 3. řádu jsou subdomény pro domény druhého řádu, např.: garedencube.posunemevasvys.cz