Call-To-Action je označení pro tlačítka webové stránky, jejichž úkolem je vyzvat uživatele k tomu, aby provedl nějakou akci. Např. kliknout na banner, zaregistrovat se, vyplnit formulář. Příkladem může být tlačítko s popiskem „Zaregistruj se!“.