Pojem e-commerce zahrnuje veškeré aktivity spojené s nákupemprodejem online. Předpona “E” znázorňuje slovo “electronic”, E-commerce je tedy elektronické obchodování. Jde o klasické podnikání v různých sektorech za účelem nákupu či prodeje zboží nebo služeb skrz internet. Od prodeje telefonů přes stavebnické práce až po prodej letadel.

Stejně jako v “offline” světě, i e-commerce objímá mnoho služeb, které se k podnikání vážou. Například online marketing, pod který spadá reklama (PPC – Sociální sítě, Google Ads), SEO (optimalizace webu / e-shopu pro vyhledávače), email marketing, PR, branding a další.

Nejčastěji je e-commerce spojován s internetovými obchody – e-shopy. K obchodování na internetu se vážou další služby, které jsou s e-commerce více či méně spojeny – ekonomické systémy, platební brány, podnikové informační systémy a další řešení pro celkový e-business.

Kategorie E-commerce prodeje

Podle typu prodeje řadíme e-commerce prodej do těchto kategorií:

  • B2C (business to consumer) – Obchodní společnost nabízí službu nebo produkt přímo koncovému zákazníkovi přes e-shop, webové stránky či obchodní oddělení. Firma prodává zákazníkovi
  • B2B (business to business) – Obchodní společnost nabízí službu nebo produkt jiné společnosti. Firma prodává firmě.
  • C2C (consumer to consumer) – Koncový spotřebitel prodává jinému zákazníkovi bez prostředníků. Typicky se jedná o aukce (Aukro, ebay, Facebook market), kde jedna osoba nabízí zboží či službu jiné osobě bez prostředníků a institucí, pouze za pomoci e-commerce systému (webové aplikace aj.)
  • C2B (consumer to business) – Zde nabízí spotřebitel službu dané společnosti. Jako dobrý příklad můžeme uvést freelancery či influencery – ti prodávají či pronajímají své služby značkám a firmám.

Příklady e-commerce podnikání

Retail (maloobchod) – prodej produktu či služby zákazníkovi bez jakéhokoliv prostředníka.

Wholesale (velkoobchod) – prodej většího množství produktů či služeb, často distribucí skrze maloobchod přímo zákazníkovi.

Dropshipping – Prodej produktu, který je vyroben a doručen zakazníkovi skrze třetí stranu (alibaba, wish, stránky typu “jen za poštovné).

Crowdfunding – Zde značka či firma “nasbírá” peníze skrze budoucí zákazníky za účelem vybírání dostatečného množství peněz, aby mohla vůbec produkt či službu vyvinout a přivést na trh (Start-upy)

Skrze e-commerce tedy můžete nabízet opravdu všechno. Díky vyvíjejícím se technologiím nabízí online obchodování mnoho nových možností, které dříve neexistovaly. Hlavním a nejrychleji rozvíjejícím se trendem je komunitní prodej, který se rozšiřuje s působením sociálních sítí a s menší potřebou komunikace s institucemi.