Grafická forma internetové reklamy. V nejjednodušší podobě se jedná o odkazem doplněný obrázek, který může být zpracován buď jako statický či animovaný, nebo jako flashová animace. V poslední době se banner užívá také jako textová reklama. Uživatel na ni klikne a dostane se na cílovou stránku reklamní kampaně (tj. na web zadavatele reklamy, do jeho e-shopu apod.).