Pravidla pro košík slouží k vytvoření slev/speciálních akcí (např. dárků k nákupu), které zákazník může uplatnit, nebo které se uplatní automaticky při nákupním procesu.

V administraci klikněte na položku Katalog a poté na možnost Sleva

          

Zde klikněte v pravém horním rohu na ikonu + s textem Přidat nové pravidlo pro košík

Nyní se nacházíte na stránce vytvoření/úpravy nového pravidla pro košík.


Název – název pravidla. Tento název je poté v košíku viditelný pro zákazníky.
Popis – nepovinné pole a nezobrazuje se zákazníkovi. Je vhodné pro váš interní popis pravidla.
Kód – nepovinné pole a pokud zůstane nevyplněné, bude se pravidlo automaticky uplatňovat všem zákazníkům, kteří splňují podmínky pravidla, které si nadefinujeme v dalších krocích. Pokud chcete pravidlo využít například jako voucher, kteří mohou uplatnit pouze zákazníci s daným kódem, tento kód do tohoto pole vepište (nebo si nechte vygenerovat tlačítkem Vygenerovat). Pravidlo se poté bude uplatňovat pouze zákazníkům, kteří tento kód vyplní během objednávky v košíku.
Zvýraznění – určuje, jestli se má pravidlo zákazníkům v košíku nabízet, pokud ho ještě zákazník nemá přidané.

Částečné použití – pokud je vypnuté, lze voucher použít pouze jednou, i když by celková hodnota voucheru nebyla pro danou objednávku vyčerpána. Pokud možnost zapnete, vytvoří se nový voucher pokud stávající voucher není v objednávce plně využitý
Prioria – pokud máte v obchodě více pravidel pro košík, toto pole určuje, s jakou prioritou se budou uplatňovat. 1 je nejvyšší priorita, pravidlo se tedy bude uplatňovat jako první
Stav – určuje, zda-li je pravidlo aktivní, nebo neaktivní

V horní části se překlikněte na záložku Podmínky. Zde lze nastavit v jaké situaci se bude pravidlo uplatňovat.

Omezit na jednoho zákazníka – pravidlo půjde uplatnit pouze vybranému zákazníkovi. Do pole začněte psát jméno nebo email zákazníka a našeptávač vám dohledá daného zákazníka
Platné – datum od kdy do kdy je pravidlo/voucher platný. Mimo dané rozmezí voucher nebude možné uplatnit
Minimální částka – od jaké hodnoty objednávky lze pravidlo/voucher uplatnit
Celkem k dispozici – kolikrát půjde voucher/pravidlo uplatnit. Toto číslo se sníží pokaždé, když jakýkoliv zákazník pravidlo/voucher využije. Poté, co toto číslo klesne na 0, nebude pravidlo možné uplatnit (pokud toto číslo zde manuálně neupravíte).
Celkem k dispozici pro každého uživatele – kolikrát bude moci jeden zákazník pravidlo/voucher uplatnit.
Omezení
Výběr země – pokud má být pravidlo platné pouze pro zákazníky z určitě země, lze zde nastavit. Zemi zákazníka určuje jeho dodací adresa.
Výběr dopravce – omezení, aby se pravidlo uplatnilo pouze, pokud má zákazník v košíku zvoleného specifického dopravce
Volba skupiny zákazníků – pravidlo lze omezit pouze na určitou skupinu zákazníků. Můžete tedy například nastavit, aby šlo uplatnit pouze registrovaným zákazníkům.
Kompatibilita s jinými pravidly košíku – pokud chcete, aby se některá pravidla vzájemně vylučovala, lze zde nastavit. V základu jsou spolu všechna pravidla kompatibilní
Výběr produktu – lze nastavit, na jaké produkty se pravidlo/voucher má uplatňovat. I přes to, že se toto pole jmenuje Výběr produktu, lze zde nastavit nejen omezení na produkt, ale i na kategorii, atribut, značku nebo dodavatele. Detailní popis použití této možnosti viz další bod.

Výběr produktu – po zaškrtnutí této možnosti klikněte na tlačítko Výběr produktu

Otevře se vám nový formulář, kde můžete definovat, kdy přesně se má pravidlo uplatňovat.
Množství produktů v nákupním košíku pro uplatnění slevy – minimální počet produktů v košíku, aby se pravidlo uplatnilo

Přidat pravidlo týkající se – zde lze nastavit, zda-li bude pravidlo omezené na konkrétní produkt, atribut, kategorii, značku nebo dodavatele. Po vybrání klikněte na tlačítko Přidat

V následujícím formuláři klikněte na tlačítko Výběr a vyberte, jaké pro jaké položky chcete pravidlo uplatňovat

Pokud chcete přidat další podmínku, klikněte na tlačítko Výběr produktu a celý proces opakujte.

Podmínky jsou kumulativní a pro uplatnění pravidla je nutné, aby byly všechny splněny. Pro odstranění podmínky klikněte na ikonu X po levé straně dané podmínky

Po nastavení všech požadovaných podmínek se v horní části okna překliněte na záložku Akce

Zde se nastavuje, jaký efekt má pravidlo/voucher mít.

Doručení zdarma! – pokud je tato možnost povolena, voucher změní cenu dopravy objednávky na zdarma
Použít slevu – nastavuje, jakou slevu má pravidlo/voucher použít. Lze nastavit procentuální, pevnou částku, nebo žádnou slevu (např. pokud má pravidlo pouze nastavit dopravu jako zdarma)
Použít slevu na – jak se má sleva uplatnit.
Objednávka (bez ceny přepravy) – sleva se uplatní na částku za produkty v objednávce, ale nebude se vztahovat na cenu dopravy
Konkrétní produkt – sleva se uplatní pouze na produkty, který v tomto kroku vyberete. Do pole, které se objeví po vybrání této možnost začněte psát název produktu a našeptávač vám již produkt dohledá
Nejlevnější produkt – sleva se uplatní pouze na nejlevnější produkt v košíku. Lze nastavit pouze pro procentuální slevu
Zvolený produkt(y) – sleva se uplatní pouze na produkty, které splňují podmínky, které jste nastavili v záložce Podmínky. Lze nastavit pouze pro procentuální slevu
Bez zlevněných produktů – sleva se nebude uplatňovat na produkty, které jsou již mají svou vlastní slevu (například pomocí speciální ceny). Lze nastavit pouze pro procentuální slevu
Zaslat dárek zdarma – Pravidlo/voucher přidá do košíku jeden produkt dle vašeho výběru jako dárek zdarma. Po zaškrtnutí se zobrazí pole, do kterého začněte psát název nebo kód produktu a našeptávač vám produkt dohledá.

Nyní je pravidlo nastaveno a stačí v pravém dolním rohu kliknout na tlačítko Uložit nebo Uložit a zůstat

Hotovo. Zákazníci nyní budou moci pravidlo uplatnit, pokud jejich objednávka splňuje podmínky, jaké jste pravidlu nastavili.