V administraci v sekci katalog klikněte na Produkty

Vyberte produkt, kterému chcete přiřadit kategorie a klikněte na ikonku pera pro editaci produktu

Na záložce Základní nastavení se posuňte dolů, dokud po pravé straně neuvidíte box Kategorie. Zde poté zaškrtněte ty kategorie, do kterých chcete produkt zařadit. Možnost Hlavní kategorie určuje, do které kategorie produkt primárně spadá. Označení hlavní kategorie je užitečné zejména pro SEO, protože kategorie, která je označena jako hlavní se poté zobrazuje v URL produktu.

Po nastavení kategorií klikněte v pravém dolním rohu stránky na tlačítko UložitHotovo. Produkt se nyní v obchodě bude zobrazovat v daných kategoriích.