Pokud chcete doménu převést k jinému registrátorovi, využijte žádost o zaslání převodního hesla k doméně na stránkách správce domén https://www.nic.cz/whois/send-password/
Po zadání tvaru domény bude převodní heslo zasláno na email registrátora domény, či na jeho administrativní kontakt. Pakliže Vám převodní heslo nedorazilo, vyzkoušejte nejprve všechny emailové adresy, které jste v minulosti při registraci mohli zadat, nebo kontaktujte osobu, která registraci prováděla.

V krajním případě můžete nechat heslo zaslat na jinou emailovou adresu. Vygenerovanou žádost však bude nutné vytisknout, opatřit úředně ověřeným podpisem a zaslat na adresu správce domén uvedenou v žádosti.

Upozornění: Převodem domény může dojít ke změně DNS záznamů. Jejich správné nastavení je nutné pro správný chod webových stránek a emailových schránek.

Základní DNS záznamy našich serverů (pakliže budete zbývající služby nadále využívat u nás) uvádíme níže:
A záznam (pro chod webových stránek):77.78.106.36
MX záznam (pro chod emailových schránek):mail.4ws.cz