Pokud chcete změnit fotografii v úvodním slideru, přihlásíte se do webu.

Po přihlášení klikněte na položku Slider revolution v Menu.

Z nabídky vytvořených sliderů vyberete dle náhledu ten, který chcete modifikovat a kliknutím na ikonku tužky (v pravém dolním rohu) se dostanete do administrace daného slideru.

Na první záložce Main Background naleznete položku Main / Background Image a u ní tlačítko Media Library.

Tím se dostanete do společné Knihovny médií ve které se nachází veškeré fotografie použité na webu.

Vyberete fotografii a kliknutím na Insert ji vložíte do daného slideru.

Po potvrzení fotografie vše uložíte stisknutím ikony diskety v pravém horním rohu.